• Sperwer 6A 3245 DK Sommelsdijk
  • 06-45104961

M.C. Escher, Nederlands beroemdste graficus

Frank Swagemakers

M.C. Escher, Nederlands beroemdste graficus

2018 Is het 120e geboortejaar van Escher.

Tot 1937 was Escher een weinig opvallende kunstenaar die de zichtbare wereld zo getrouw mogelijk probeerde weer te geven. In dat jaar raakte hij echter geboeid door het fenomeen van de regelmatige vlakverdeling. Het aan elkaar passen van congruente figuren zonder dat er lege plekken overblijven, lagen hem na aan het hart. Hij bouwde zijn vlakverdelingen op uit herkenbare figuren als vogels, vissen en reptielen. Daarna creëerde Escher zijn geheel nieuwe werelden waar dimensies en perspectief wel leken op de voor ons herkenbare, maar geen bestaande werelden waren. De toeschouwer ziet steeds iets dat wel klopt naast iets dat ook klopt, maar daar niet kan zijn!

In twee bijeenkomsten ziet u het werk van Escher voorbijkomen. U zult zich verbazen over zijn meesterschap in de details en zijn vernuft in de illusie.

Aansluitend op deze cursus kunt u deelnemen aan de excursie op 20 oktober. We gaan dan naar “Escher in het paleis” te Den Haag. Zie voor meer info het hoofdstuk Excursies.

Data               : 4/10 en 11/10 2018

Tijd                 : donderdagavond 19.30 – 21.30 uur

Locatie           : Voorstraat 35 te Sommelsdijk

Cursusdocenten

  • Frank Swagemakers

    Frank Swagemakers (1958) heeft zijn opleiding kuns...

Veelgestelde vragen