• Sperwer 6A 3245 DK Sommelsdijk
  • 06-45104961

Zelfportretten, mannen versus vrouwen

Imelda van der Linden

Zelfportretten, mannen versus vrouwen

In de wereld van de portretkunst vormen zelfportretten een apart en bijzonder type.

Hier krijgen we te maken met de schilder in ‘de eerste persoon’. De schilder zèlf staat model en moet zijn eigen persoon in beeld brengen, letterlijk en figuurlijk. Hij zal zichzelf daarbij altijd eerst een aantal vragen stellen. Waarom eigenlijk een zelfportret? Welke functie zou het moeten hebben? Wil ik een boodschap overbrengen? Wat wil ik daarbij prijsgeven van mijn identiteit? Hoe ga ik dat in beeld brengen? Kortom, een zelfportret werd en wordt nooit ‘zomaar’ gemaakt.

In de historie van de portretschilderkunst is er een afwijkende ontwikkeling te zien bij zelfportretten van mannen en vrouwen. Zo afwijkend zelfs, dat er sprake is van een parallel lopende ontwikkelingslijn die een aparte behandeling rechtvaardigt. Vrouwen werden eeuwenlang niet voor vol aangezien. Niet als mens en niet als kunstenaar. Op een slimme manier bestreden ze die ongelijkheid ook via hun zelfportretten. Uiteindelijk hebben ze als kunstenaar bereikt wat ze wilden, namelijk gelijkwaardigheid in opleiding en uitvoeringsmogelijkheden. Vandaag de dag rest hen echter nog steeds het verkrijgen van artistieke gelijkwaardigheid….

In deze twee cursusavonden zal een duidelijke tweedeling worden gemaakt. De eerste avond laat de algemene ontwikkeling van het zelfportret zien die bepaald wordt door zelfportretten van mannen, de tweede avond gaat specifiek over die van vrouwen.

Data               : 7/3 en 14/3 2019

Tijd                 : donderdagavond 19.30 – 21.30 uur

Locatie           : Voorstraat 35 te Sommelsdijk

Cursusdocenten

  • Imelda van der Linden

    Oorspronkelijk opgeleid als bibliothecaris heb ik ...

Veelgestelde vragen