• Sperwer 6A 3245 DK Sommelsdijk
  • 06-45104961

Hans van der Wulp

Over mij

Hans van der Wulp (1942) volgde lessen in vioolspel en muziektheorie, maar ging uiteindelijk toch een andere richting uit. Hij ging geneeskunde studeren en werd huisarts en verpleeghuisarts in Sommelsdijk. Hij promoveerde in 1986. Muziek bleef zijn grote passie en hij volgde diverse cursussen in muziekgeschiedenis. Ook speelde hij in veel amateurorkesten. Hij verzorgde van 1990 tot 1996 een klassiek muziekprogramma bij de lokale radio-omroep. Sinds enkele jaren doceert hij muziek bij de KCE, waarbij hij vooral uitgaat van het “verhaal” dat de componist of de musicus wil vertellen. De historische context is daarbij van de muziek niet los te zien. Werd in voorgaande jaren werd vooral aandacht besteed aan de stijlperiodes, in de komende tijd zal meer ruimte worden gemaakt voor diverse geselecteerde onderwerpen.

Cursussen